Besøk Cray NorgeKlikk for å delta
Klikk for mer informasjon Klikk for mer informasjon Klikk for mer informasjon
Klikk for mer informasjon

* Konkurransen er ikke kjøpsavhengig. En vinner får en Apple iPod mini, fem vinnere får 128MB flashdisker fra Simpletech og 10 vinnere får Anti-Virus lisenser fra Kaspersky. Trekning blir foretatt mandag 27. desember. Vinnere blir tilskrevet på e-post.


Denne eposten kommer i HTML-formatet. Om din epostleser ikke klarer å vise eposten, kan du se den her
Cray Norge desember 2004 Mail http://www.cray.no/mailing/desember/desembermail.htm


Intel, Celeron og Pentium er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Intel Corporation eller eller dets datterselskaper i USA
eller andre land. AMD Duron og Athlon er varemerker registrert av Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft, Windows XP og "Designed for
Windows XP"-logoen er varemeker registrert av Microsoft Corp. Andre varemerker eller navn som brukes i dette dokumentet henviser til
enten eierne av varemerkene eller navnet på produktet deres.
Du kan registrere deg på Cray Norges sider om du ønsker informasjon om bestemte produkter.